Конкурс за излагање у Галерији „Атријум“ Библиотеке града Београда у 2018. години

Конкурс је отворен од 3.маја до 30. јуна 2017. године

Услови конкурса: одговарајућа школска спрема (Факултет ликовних уметности, Факултет примењених уметности...)

 

Учесници на конкурсу прилажу следећи материјал:

-         пријаву Савету Галерије „Атријум“ Библиотеке града Београда

-         биографију са адресом, контакт телефонима и e-mailадресом

-         назив и концепт изложбе

-         презентацију радова који би били изложени,  снимљених на CD/DVD-уу JPGформату(до 10 репродукција радова који се предлажу за изложбу са насловом, техником, димензијама и годином настанка).

-         каталоге претходних изложби

Конкурсни материјал са назнаком „ЗА КОНКУРС ГАЛЕРИЈЕ АТРИЈУМ БИБЛИОТЕКЕ ГРАДА БЕОГРАДА У 2018. ГОДИНИ“ предати лично или послати поштом на адресу: Библиотека града Београда, Кнез Михаилова 56

За додатне информације обратити се на телефон 20-24-002

Конкурсни материјал се не враћа.

Copyright 2011 БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА - Конкурс за излагање у Галерији „Атријум“ Библиотеке града Београда у 2018. години. Copyright by Библиотека града Београда 2011
Joomla Templates by Wordpress themes free

Mreža web prijatelja