Радионица “Образовање за одрживи развој и знање о обновљивим изворима енергије у Србији“

Амерички кутак(Македонска 22/I, Дом омладине) организује бесплатну радионицу “Образовање за одрживи развој и знање о обновљивим изворима енергије у Србији“
Петак 16. децембар 2011. године (16:00 -19:00)

 

 

Амерички кутак
Македонска 22/I, Дом омладине


Вас позива на:
Бесплатну радионицу
“Образовање за одрживи развој и знање о обновљивим изворима енергије у Србији“
Петак 16. децембар 2011. године (16:00 -19:00)


О чему је наша радионица и како ће изгледати!

Тема: Образовање за одрживи развој – Education for sustainable development (ЕСД)

Увод: Образовање за одрживи развој (ЕСД) се дефинише као средство за постизање одрживог развоја кроз стицање компетенција за разумевање и унапређење развоја у контексту одрживости.

Опис проблема: Проблем је недовољна распорстрањеност ЕСД у Србији, што се закључује на основу чињенице да је у нашем школском систему препознато само 4 пилот пројекта која су везана за концепт ЕСД. Главне препреке су необавештеност и недовољно висок ниво техичке писмености међу педагозима и наставницима.

Циљ пројекта: Упознати наставнике, будуће наставнике и ширу академску заједницу са темом одрживог развоја и образовања за одрживи развој. Локализовати тему одрживог развоја. Подстаћи стручну дебату у Србији и научну сарадњу са иностранством. Подићи свест студената о ЕСД-у. Мотивисати истраживање у нашој земљи за примену иновативног приступа у образовању. Подићи свест студената о савременим концептима у образовању међу којима је ЕСД и то са акцентом на обновљиве енергије.
Може да се дефинише и као исход: шта полазници знају, умеју, могу пошто су чули ова предавања.  - Знаће ко су актери ЕСД у Србији. Знаће која је литература на српском језику. Знаће професоре који објављују радове. Знаће професоре у иностранству.

Циљна група: наставници, будући наставници и шира академска заједница која има амбиције да се бави науком.

Корисници: друштво у целини.


Сви заинтересовани нека пошаљу е-маил Америчком кутку на
amc@bgb.rsилиamcorner@domomladine.org
Број места је ограничен!!!

 


ПРОГРАМ:
• Увод
• Радионица 1. Истраживање интернета
• Радионица 2. Презентација резулатата
• Дискусија: Професор Др Хеино Апел - Од Риа до имплементације образовања за одрживи развој у Немачкој
• Пауза
• Предавање 1: Ресурси за истраживања на тему образовања за одрживи развој у Србији. Пројекти образовања за одрживи развој у региону. (Др Весна Николић, Универзитет у Нишу)
• Предавање 2: Реализовани пројекти ОИЕ у Србији који могу имати и едукативни карактер (Мр Растислав Крагић, Агенција за енергетску ефикасност Републике Србије)

·   Предавање 3: Искуства других земаља

• Закључак

 

 

Copyright 2011 БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА - Радионица “Образовање за одрживи развој и знање о обновљивим изворима енергије у Србији“ . Copyright by Библиотека града Београда 2011
Joomla Templates by Wordpress themes free

Mreža web prijatelja