Настављен успешан развој библиотечког система БИСИС 5

И током 2020. године настављен је иновативни развој библиотечког система БИСИС 5. Библиотека града Београда, уз партнерство још пет јавних библиотека – Градска библиотека у Новом Саду, Библиотека шабачка, Библиотека „Милутин Бојић” (Палилула), Библиотека „Влада Аксентијевић” (Обреновац) и Библиотека „Димитрије Туцовић” (Лазаревац)– реализовалаје пројекат Развој софтвера за ревизију библиотечког фонда, праћење референсне делатности и унапређену аутоматизацију уписа корисника у систему БИСИС 5.

Пројектом, који је на јавном конкурсу подржало Министарство културе и информисања Републике Србије, извршено је унапређење БИСИС-а 5 на следећи начин:

  • развијен је софтвер за аутоматизацију процеса ревизије библиотечког фонда;  
  • развијен је софтвер за евиденцију и извештавање о референсној делатности библиотека;
  • развијена је подршка за аутоматизацију уписа путем електронских личних карaтa.

Развојем софтера за вршење ревизије уместо ручног обављања овог процеса обезбедили су се услови да његову аутоматизацију, којом се ревизија врши брзо и без грешака. Софтвер омогућава да се ревизија врши на самој полици, уз помоћ савремених бар-код читача, односно паметних телефона. Софтвером је омогућено и правилно идентификовање статуса свих јединица грађе у фонду.

Референсна делатност једна је од најважнијих делатности библиотека. Библиотеке свакодневно пружају разноврсне референсне услуге, али се оне тешко квантификују јер не постоје одговарајући алати за њихово евидентирање. Због тога је кроз други сегмент пројекта развијен софтвер који омогућава праћење пружених референсних услуга и извештавање о њима. Ово је први софтвер са овом наменом у српском библиотекарству.

У оквиру трећег сегмента пројекта је кроз посебну апликацију омогућено преузимање дела података о кориснику са електронске личне карте директно у систем БИСИС 5, уз поштовање важећих правних норми. Тиме се омогућава ефикаснији рад библиотекара, бржа услуга корисника, и елиминисање могућих грешака приликом уписа корисника.

Такође, у оквиру пројекта је у две партнерске библиотеке – Библиотека „Влада Аксентијевић” (Обреновац) и Библиотека „Димитрије Туцовић” (Лазаревац) – имплементиран БИСИС 5.

Реализацијом овог пројекта систем БИСИС 5 је стекао иновативне карактеристике и функционалности које не поседује ни један постојећи библиотечко-информациони систем у Србији.

Copyright 2011 БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА - Настављен успешан развој библиотечког система БИСИС 5. Copyright by Библиотека града Београда 2011
Joomla Templates by Wordpress themes free

Mreža web prijatelja