Библиотека града Београда партнер у пројекту Europeana Awareness

Почетна конференција пројекта Europeana Awareness(EAwarenes) одржана је 26 и 27. јануара у Краљевској библиотеци у Хагу, Холандија. У раду Kонференције су учесвовали Јасмина Нинков, директорка Библиотеке града Београда, Милијана Јокић, помоћник директора за финансијске, правне и опште послове и Предраг Ђукић, помоћник директора за библиотечку делатност.

 

 

Трогодишњи пројекат EAwarenesкоји води Фондација Еуропеана окупља 48 партнера из 29 земаља Европе. Ово је највећи пројекат по броју учесника који се финансира из средстава Европске комисије. Укупан буџет је 5 милиона ЕУР. Библиотека града Београда као једини партнер из Србије у наредне три године ће сарађивати на реализацији два од укупно 6 радних пакета Пројекта. Пројекат има за циљ:

§  промоцију портала Еуропеана свим корисницима - политичарима тј. свим онима који утичу на креирање политике да користе ресурсе и подигну свест о томе да је културно наслеђе често покретач економског развоја и да промовише пренос знања;

§  промоцију портала Еуропеана најширем кругу корисника за најразличитије личне потребе укључујући њихове хобије, истраживање, генеологију, туризам и развој друштвених мрежа;

§  подстицање сарадње четири кључна сектора која тренутно нису довољно искоришћена од стране Еуропеане: јавне библиотеке, архиви, емитери и коринсици производа насталих на основи отворених културних програма (програмери, истраживачи, активисти... и др.);

§  поставку нових облика дистрибуције садржаја Еуропеане сектору туризма;  

§  охрабривање институција да се прикључе Еуроепани и да искористе постојеће механизаме за решавање питања ауторских права.

 

БГБ ће заједно са партнерима из Немачке, Данске, Грчке, Шпаније и Велике Британије креирати мреже 100 јавних библиотека Европе кроз коју ће корисницима бити понуђене нове услуге које ће за основу имати више од (у овом тренутку) 22 милиона дигиталних објектата европског културног наслеђа обједињених кроз портал Еуропеана. Такође, Србија ће кроз овај пројекат добити пуну подршку Еуропеане за промоцију најмање једног друштвеног догађаја. Активности Пројекта су у потпуности усклађени са Стратешким планом Еуропеане за период 2011-2015. 

Copyright 2011 БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА - Библиотека града Београда партнер у пројекту Europeana Awareness. Copyright by Библиотека града Београда 2011
Joomla Templates by Wordpress themes free

Mreža web prijatelja