Одељење за развој библиотечке делатности

Кнез Михаилова 56 / I  спрат
канцеларије 23 
Контакт особа: Татјана Перовић
тел.: 2024-023; факс: 2024-023
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. ; Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

МАТИЧНОСТ

Одељење за развој библиотечке делатности Библиотеке града Београда као матичне библиотеке за територију града Београда стара се о развоју и унапређењу рада 16 јавних библиотека, 263 школске и 76 специјалних и библиотека општег типа у установама и предузећима.

Увид у стање библиотека врши се путем надзора над стручним радом, анкетним прикупљањем података о библиотечком пословању републички програмски пакет МБС (Мрежа библиотека Србије) и вођењем евиденције о делатностима библиотека, стручних активности и усавршавања библиотечког кадра.

Унапређење квалитета рада у библиотекама врши се инструктивно-саветодавним радом и пружањем стручне помоћи који  обухватају предлог мера за развој и унапређење библиотечке делатности (организацију библиотеке, смештај фонда, ревизију, аутоматизацију библиотечког пословања...) и организују се како на терену тако и у просторијама Библиотеке.

У циљу бржег и потпунијег упознавања библиотечких радника са важећим стандардима, правилницима, упутствима, законским и подзаконским актима која регулишу обављање библиотечке делатности у библиотекама Беоргада и Србије, Одељење организује инструктивне семинаре и стручне скупове.

 

КАДАР

У Одељењу су запослена четири библиотекара и два систем инжењера:

Татјана Перовић, начелник Одељења
Амалија Витезовић, библиотекар
Нада Ћурчић, библиотекар за развој библиотечке делатности
Милан Васиљевић, библиотекар за развој библиотечке делатности
Драган Каралић, стручни сарадник-систем инжињер
Влада Атанасковић, стручни сарадник-систем инжињер

БЛ ФОНД (фонд библиотекарске литературе)

Одељење располаже стручном литературом из библиотекарства и сродних области коју користе запослени у Библиотеци, студенти Катедре за библиотекарство и информатику и кандидати који се припремају за полагање стручног испита из библиотечке делатности у пролећном, јесењем и ванредним испитним роковима. О циркулацији фонда води се дневна, месечна и годишња статистика.

 

САРАДЊА СА ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА 

Остварује се континуирана сарадња са истим и сродним институцијама (Библиотекарско друштво Србије, Центар за професионални развој запослених у образовању, Секција библиотекара и књижничара Музејског друштва Србије, активи школских библиотекара београдских општина, друге библиотеке и библиотечке асоцијације) ради унапређења и уједначавања процеса рада.

Стручни радници Одељења учествују на саветовањи- ма и стручним семинарима у земљи и иностранству на којима размењују искуства и усвајају знања потребна за осавремењавање пословања библиотека.

 

РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ ОДЕЉЕЊА 

аналитички прати рад, програме и планове одељења и библиотека у мрежи БГБ; 

учествује у изради годишњег програма рада и периодичних извештаја о раду БГБ;

израђује записнике о извршеном надозору над стручним радом библиотека, предлаже мере за унапређивање библиотечке делатности, прати и проучава стање, потребе и услове рада у библиотечкој делатности.

 

Copyright 2011 БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА - Развој библиотечке делатности. Copyright by Библиотека града Београда 2011
Joomla Templates by Wordpress themes free

Mreža web prijatelja