Aкти БГБ-а

 

 

 

ЗАКОНИ

правилник БГБ
Закон о библиотечко- информационој делатности
правилник БГБ
Закон о културним добрима
правилник БГБ
Закон о култури
правилник БГБ
Закон о старој и реткој библиотечкој грађи
   

УПУТСТВА

правилник БГБ
Упутство о начину рада библиотека са корисницима
правилник БГБ
Упутство о начину вршења надзора над стручним радом у библиотекама

ПРАВИЛНИЦИ

правилник БГБ
Правилник о безбедности инфомационо-комуникацционог система БГБ
правилник БГБ
Правилник о јавним набавкама БГБ
правилник БГБ
Правилник о безбедности и здравља на раду
правилник БГБ
Правилник о јавним набавкама БГБ
правилник БГБ
Правилник о изменама и допунама Правилника о безбедности и здравља на раду
правилник БГБ
Правилник о организацији и систематизацији послова у Библиотеци града Београда
2003. годишњи извештај Правилник
о условима, начину коришћења
и заштити библиотечке грађе
[pdf 116kb]
2003. годишњи извештај Правилник о условима и начину коришћења библиотечко-информационе грађе
о условима, начину коришћења
и заштити библиотечке грађе
[pdf 116kb]
2003. годишњи извештај Правилник о јавним набавкама 2021

ИЗВЕШТАЈИ

правилник БГБ Извештај о раду
Библиотеке града Београда
у 2019. години
[pdf 787kb]
правилник БГБ Извештај о раду
Библиотеке града Београда
у 2018. години
[pdf 787kb]
правилник БГБ Извештај о раду
Библиотеке града Београда
у 2017. години
[pdf 787kb]
правилник БГБ Извештај о раду
Библиотеке града Београда
у 2016. години
[pdf 787kb]
правилник БГБ Извештај о раду
Библиотеке града Београда
у 2015. години
[pdf 787kb]
правилник БГБ Извештај о раду
Библиотеке града Београда
у 2014. години
[pdf 787kb]
правилник БГБ Извештај о раду
Библиотеке града Београда
у 2013. години
[pdf 787kb]
правилник БГБ Извештај о раду
Библиотеке града Београда
у 2012. години
[pdf 787kb]
правилник БГБ Извештај о раду
Библиотеке града Београда
у 2011. години
[pdf 787kb]
правилник БГБ Извештај о раду
Библиотеке града Београда
у 2010. години
[pdf 787kb]
2003. годишњи извештај
Извештај о раду
Библиотеке града Београда
у 2009. години
[pdf 517kb]
2003. годишњи извештај
Извештај о раду
Библиотеке града Београда
у 2008. години
[pdf 396kb]
2003. годишњи извештај Извештај о раду
Библиотеке града Београда
у 2007. години
[pdf 862kb]
2003. годишњи извештај Извештај о раду
Библиотеке града Београда
у 2006. години
[pdf 862kb]
2004. годишњи извештај Извештај о раду
Библиотеке града Београда
у 2005. години
[pdf 862kb]
2005. годишњи извештај Извештај о раду
Библиотеке града Београда
у 2004. години
[pdf 747kb]
правилник БГБ Извештај о раду
Библиотеке града Београда
у 2003. години
[pdf 787kb]

ПРОГРАМ РАДА БГБ

правилник БГБ
Програм рада за 2009. годину
pdf (877 kb)
правилник БГБ
Програм рада за 2010. годину
pdf (661 kb)
правилник БГБ
Програм рада за 2011. годину
pdf (1.259 kb)
правилник БГБ
Програм рада за 2012. годину
pdf (972 kb)
правилник БГБ
Програм рада за 2013. годину
pdf (1.972 kb)
правилник БГБ
Програм рада за 2014. годину
pdf 
правилник БГБ
Програм рада за 2015. годину
pdf 
правилник БГБ
Програм рада за 2016. годину
pdf 
правилник БГБ
Програм рада за 2017. годину
pdf 
правилник БГБ
Програм рада за 2018. годину
pdf 
правилник БГБ
Програм рада за 2019. годину
pdf 
правилник БГБ
Програм рада за 2020. годину
pdf 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАНОВИ

правилник БГБ
Финансијски план 2009. године
Excel (150 kb)
правилник БГБ
Финансијски план 2010. године
Excel (145 kb)
правилник БГБ
Финансијски план 2011. године
Excel (86 kb)
правилник БГБ
Финансијски план 2012. године
Excel (145 kb)
правилник БГБ
Финансијски план 2013. године
Excel (145 kb)
правилник БГБ
Финансијски план 2014. године
Excel (145 kb)
правилник БГБ
Финансијски план 2015. године
Excel (145 kb)
правилник БГБ
Финансијски план 2016. године
Excel (145 kb)
правилник БГБ
Ребаланс јун 2016. године
Excel (150 kb)
правилник БГБ
Финансијски план 2017. године
Excel (150 kb)
правилник БГБ
Финансијски план прихода и расхода за 2017.годину
Excel (150 kb)
правилник БГБ
Финансијски план прихода и расхода за 2017. годину-ребаланс јун
Excel (150 kb)
правилник БГБ
Финансијски план прихода и расхода за 2017. годину-измена децембар
Excel (150 kb)
правилник БГБ
Финансијски план прихода и расхода за 2017. годину-измена
Excel (150 kb)
правилник БГБ
Финансијски план прихода и расхода за 2017. годину-измена децембар
Excel (150 kb)
правилник БГБ
Финансијски план прихода и расхода за 2017. годину-измена децембар
Excel (150 kb)
правилник БГБ
Финансијски план за 2018. годину
Excel (150 kb)
правилник БГБ
Финансијски план за и ребаланс за 2018. годину
Excel (150 kb)
правилник БГБ
Финансијски план прихода и расхода за 2018. годину-измена децембар
Excel (150 kb)
правилник БГБ
Финансијски план прихода и расхода за 2019. годину
Excel (150 kb)
правилник БГБ
Измена финансијског плана за 2019. годину
Excel (150 kb)
правилник БГБ
Финансијски  план за 2020. годину
Excel (150 kb)
правилник БГБ
Финансијски  план за 2020. годину
Excel (150 kb)
правилник БГБ
Измена финансијског плана за 2020 годину
Excel (150 kb)
правилник БГБ
Измена финансијског плана за 2021 годину Ребаланс
Excel (150 kb)
правилник БГБ
Измена финансијског плана за 2021 годину Ребаланс март
Excel (150 kb)
правилник БГБ
Финансијски  план за 2021. годину
Excel (150 kb)
правилник БГБ
Измена финансијског плана за 2021 годину мај
Excel (150 kb)
правилник БГБ
Измена финансијског плана за 2021 годину Ребаланс август
Excel (150 kb)

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ БГБ

правилник БГБ

Финансијски извештај 2009. години (pdf 354kb )

правилник БГБ Преглед прихода и примања и издатака 2009. години
[pdf 189kb]
правилник БГБ Финансијски извештај 2010. години (pdf 882kb )
2003. годишњи извештај
Преглед прихода и примања и издатака 2010. години
[pdf 202kb]
2003. годишњи извештај
Финансијски извештај 2011. години
[pdf1.019kb]
2003. годишњи извештај Преглед прихода и примања и издатака 2011. години
[pdf 203kb]
2003. годишњи извештај Финансијски извештај 2012. години
[pdf 583kb]
2004. годишњи извештај Преглед прихода и примања и издатака 2012. години
[pdf 202kb]
2004. годишњи извештај Финансијски извештај за 2014. годину
[pdf 242kb]
2004. годишњи извештај Преглед прихода и примања и издатака 2015. години
[pdf 202kb]
2004. годишњи извештај Финансијски извештај за 2015. годину
[pdf 242kb]
2004. годишњи извештај Преглед прихода и примања и издатака 2016. години
[pdf 242kb]
2004. годишњи извештај Финансијски извештај за 2016. годину
[pdf 242kb]
2004. годишњи извештај Преглед прихода и примања и издатака 2017. години
[pdf 242kb]
2004. годишњи извештај Финансијски извештај за 2017. годину
[pdf 242kb]
2004. годишњи извештај Преглед прихода и расхода за 2018. годину
[pdf 242kb]
2004. годишњи извештај Преглед прихода и расхода за 2020. годину
[pdf 242kb]

ЗАВРШНИ РАЧУН

правилник БГБ
Завршни рачун за 2016. годину
правилник БГБ
Завршни рачун за 2017. годину
правилник БГБ
Завршни рачун за 2018. годину
правилник БГБ
Завршни рачун за 2019. годину

СТАТУТ

правилник БГБ
Статут Библиотеке града Београда

OСТАЛИ АКТИ

правилник БГБ
Решење о регистрацији БГБ из суда
правилник БГБ
Одлука о промени оснивачког акта БГБ службени лист града Београда 

 

 

Copyright 2011 БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА - Акти. Copyright by Библиотека града Београда 2011
Joomla Templates by Wordpress themes free

Mreža web prijatelja