ЕЛЕКТРОНСКИ КАТАЛОГ

Помоћу савременог електронског каталога Бисис 5 можете претраживати комплетан фонд Библиотеке града Београда. Претраживање можете вршити обједињено, за читаву БГБ мрежу, или појединачно, за појединачне библиотеке и огранке из БГБ мреже. Такође, преко Узајамног каталога можете вршити претрагу фондова свих библиотека у Србији који користе Бисис 5 каталог.
 

Copyright 2011 БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА - Каталози. Copyright by Библиотека града Београда 2011
Joomla Templates by Wordpress themes free

Mreža web prijatelja