Пројекат „Интернет зона“

Пројектом „Интернет зона“ Библиотека скреће пажњу грађанима на корисност Интернета, на његове добре стране које свакодневни живот чине лакшим. То чини на практичан начин, тако што им омогућава директан приступ до низа значајних информација и е-сервиса.

Предмет пројекта

Предмет пројекта је формирање 14 информативно-едукативних Интернет центара – тзв. Интернет зона у 14 објеката Библиотеке града Београда (БГБ). У Интернет зонама грађани ће током трајања пројекта, али и по његовом окончању, добијати информације о корисности Интернета и моћи да користе посебно креиран сервис (е-Посао, е-Управа, е-Учење).

Пројекат „Интернет зона“ финансијски је подржан од стране Регистра националног интернет домена Србије (РНИДС, http://www.rnids.rs/cir/) у оквиру Програма подршке пројектима популаризације интернета – 4ПИ.

Циљ пројекта

Специфични циљ 1: Креирање одрживих простора за перманентно информисање грађана о корисности Интернета и едукацију грађана у овој области.

Специфични циљ 2: Промовисање .срб домена и повећање коришћења .срб домена.

Очекивани резултат пројекта

  • Оформљене Интернет зоне постале у граду препознатљиви перманентни информационо-едукативни центри грађана у области Интернета.

Ефекти реализације пројекта

Реализација пројекта у складу је са циљевима 4ПИ и у пуној мери доприноси њиховој реализацији. Пројекат доприноси остваривању првог 4ПИ циља: „Промовисање употребе Интернета као јавног добра, доступног и потребног свим грађанима Републике Србије“. Пројекат је такође у складу са следећим 4ПИ предвиђеним активностима:

-          Унапређивање информисаности најшире јавности о предностима коришћења Интернета у свакодневном животу и раду

-          Развој е-Управе, е-Пословања и е-Учења

-          Унапређивање доступности Интернета за све грађане Србије

Пројекат јеу сагласности и са сладећим циљеминформационог друштва:„Подизање нивоа развијености информационог друштва у Србији“.

Такође, пројектне активности у потпуној су сагласности и са „Стратегијом развоја информационог друштва у Републици Србији”и доприносе остваривању одређених њених стратешких приоритета.

Резултати

У 15 својих објеката (један више него што је пројектом предвиђено) широм града Библиотека града Београда је поставила рачунаре са апликацијама преко којих само једним кликом долазите до информација у вези са управом, послом и учењем. Посебно креирани портали (на адреси http://www.bgb.rs/internetzona/internetzona.html) кориснике одводе директно до различитих корисних информација и сервиса, као што су:

  • Потребна документа за вађење личне карте; подношење захтева за личну карту и пасош
  • Преузимање формулара, издавање извода из матичних књига, уверења о држављанству...
  • Стицање и престанак држављанства Републике Србије
  • Пословни огласи – место које вам пружа стални увид у слободна радна места у Београду и другим местима у Србијии иностранству
  • Како написати CV и пропратно писмо
  • Како се припремити за интервју за посао
  • Информације о свим факултетима и високим школама као и потребним информацијама за пријемни испит
  • Студентски програми и организације, стипендије, постдипломске и докторске студије
  • ...

Локације са Интернет зонама: Централна зграда БГБ (Кнез Михаилова 56), Фонд периодике (Студентски трг 17), Дечја библиотека „Драган Лукић“ (Стари град), Библиотека „Борислав Пекић“ (Врачар), Библиотека „Петар Кочић“ (Врачар), Библиотека „Вук Караџић“ (Звездара), Библиотека „Бора Станковић“ (Савски венац), Библиотека „Лаза Костић“ (Чукарица), Библиотека „Вук Караџић“ (Нови Београд), Библиотека „Свети Сава“ (Земун), Библиотека у Малом Пожаревцу, Библиоека „Илија Гарашанин“ (Гроцка), Библиотека „Доситеј Обрадовић“ (Вождовац), Библиотека „Деспот Стефан Лазаревић“ (Младеновац), Библиотека „Јован Дучић“ (Барајево).

У циљу промоције пројекта и анимирања посетиоца библиотеке да користе Интернет зону креирани су посебни плакати и заставице.

 

Copyright 2011 БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА - Интернет зона. Copyright by Библиотека града Београда 2011
Joomla Templates by Wordpress themes free

Mreža web prijatelja